Darbuotojų nušalinimas

1. Lietuvos Respublikos Darbo Kodeksas numato pareigą darbdaviui nušalinti nuo darbo neblaivius darbuotojus (pateikiame LR Darbo Kodekso ištrauką):

123 straipsnis. Nušalinimas nuo darbo

1. Jei darbuotojas pasirodė darbe neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, darbdavys tą dieną (pamainą) neleidžia jam dirbti ir nemoka jam darbo užmokesčio. Kitais atvejais nušalinti darbuotoją nuo darbo (pareigų) darbdavys gali tik įstatymų nustatytais pagrindais.

2. LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas užtraukia baudą ne tik darbuotojui, bet ir darbdaviui už darbuotojo nenušalinimą (LR ATPK ištrauka)

4112 straipsnis. Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo buvimas darbo vietose, įmonių, įstaigų, organizacijų patalpose ar teritorijoje darbo metu ar darbui pasibaigus ir tokio darbuotojo nenušalinimas nuo darbo

  • Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo buvimas darbo vietose, įmonių, įstaigų, organizacijų patalpose ar teritorijoje darbo metu arba darbui pasibaigus, taip pat darbuotojo vengimas pasitikrinti neblaivumą (girtumą) ar apsvaigimą – užtraukia baudą darbuotojui nuo dvidešimt aštuonių iki aštuoniasdešimt šešių eurų.
  • Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo nenušalinimas nuo darbo – užtraukia baudą darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki keturių šimtų trisdešimt keturių eurų. 
  • Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo, dirbančio pavojingus darbus, nenušalinimas nuo darbo – užtraukia baudą darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

3. 2008 m. gegužės mėn. 22 d. Valstybinė darbo inspekcija paskelbė nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodines rekomendacijas.

Kartu su šiomis rekomendacijomis pateikiami ir nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo bei siuntimo dėl neblaivumo pasitikrinimo aktų pavyzdžiai:

Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinės rekomendacijos.

Papildoma Valstybinės darbo inspekcijos informacija

Nušalinimo nuo darbo akto pavyzdinė forma (Word; PDF)

Siuntimo medicininiam patikrinimui pavyzdinė forma (Word; PDF)

Nušalinimo nuo darbo schema (Word; PDF)

4. Pateikiame nuorodą į vairuotojų neblaivumo nustatymo taisykles:

Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklės.

Informacija surinkta iš viešai prieinamų šaltinių, už šios informacijos netikslumus ar pasikeitimus UAB Alkotesteris neatsako. Jeigu Jums reikia daugiau informacijos, maloniai prašome kreiptis į teisės aktus priėmusiais institucijas.